Kontakt

Dane kontaktowe

Telefony:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Piotr Guzewski +48 664 133 738

Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Robert Brzeziński +48 601 555 351


E-mail:
konferencja@ptedp.pl


Adres:

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
60-789 Poznań, ul. Iłłakowiczówny 15
NIP 779-23-85-171
www.ptedp.pl

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Temat

Treść wiadomości