O konferencji

• Nauka i technika w badaniach przyczyn pożarów
• Badania statystyczne pożarów i ich przyczyn
• Fizykochemia spalania
• Dynamika rozwoju pożaru
• Palność materiałów
• Toksyczność produktów spalania
• Metodyka badań przyczyn pożarów
• Oględziny procesowe pogorzeliska
• Opiniowanie w sprawach o pożary
• Odtwarzanie jakościowo-ilościowe wyposażenia obiektów po pożarach
• Ofiary w pożarach – postępowanie, badania sądowo-lekarskie
• Studium przypadku – analizy zdarzeń
• Współpraca podmiotów uczestniczących w procesie ustalania przyczyn pożarów
i okoliczności ich rozprzestrzeniania się
• Prawno-karne problemy postępowań prowadzonych w sprawach o pożary
• Problemy postępowań odszkodowaw-czych w przypadkach zdarzeń
pożarowych
• Badanie przyczyn pożarów oraz ujawnienie i karanie ich sprawców jako element profilaktyki pożarowej
• Standard NFPA 921 w postępowaniach prowadzonych o pożary
• Doświadczenia własne w zakresie badań
przyczyn pożarów oraz okoliczności ich rozprzestrzeniania się
• Szkolenia specjalistyczne