Komitet organizacyjny

  • dr inż. Piotr GUZEWSKI – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  • mgr inż. Robert BRZEZIŃSKI – Zastępca Przewodniczącego
  • mgr inż. Zbigniew KWIATKOWSKI – Członek
  • mgr inż. Tomasz WIŚNIEWSKI – Członek
  • inż. Paweł LITWA – Członek
  • mgr Jacek GAWROŃSKI – Członek
  • mgr Tomasz LEWANDOWSKI – Członek