O konferencji

 

Konferencja naukowa

DOCHODZENIA POPOŻAROWE – NAUKA I TECHNIKA

 

W dniach 19-20 października 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu FERO EXPRESS w Krakowie przy ul. Bolesława Śmiałego 60 odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem „DOCHODZENIA POPOŻAROWE – NAUKA I TECHNIKA”. Tematem przewodnim konferencji jest zastosowanie osiągnięć nauki, techniki w procesie ujawniania przyczyn oraz sprawców pożarów, analizowania rozwoju pożarów i zapobiegania im.

Tematy szczegółowe:

 • Nauka i technika w badaniach przyczyn pożarów
 • Badania statystyczne pożarów (przyczyny, straty, ofiary etc.)
 • Fizykochemia spalania
 • Dynamika rozwoju pożaru, analiza rozwoju pożaru
 • Palność materiałów
 • Toksyczność produktów spalania
 • Metodyka badań przyczyn pożarów
 • Opinia / Ekspertyza w sprawach o pożary
 • Odtwarzanie jakościowo-ilościowe wyposażenia obiektów po pożarach
 • Badania specjalistyczne w sprawach o pożary
 • Ofiary w pożarach
 • Studium przypadku – analizy zdarzeń
 • Współpraca podmiotów procesowych i nieprocesowych uczestniczących w ustalaniu przyczyn pożarów i okoliczności ich rozprzestrzeniania się
 • Prawno-karne problemy postępowań prowadzonych w sprawach o pożary
 • Problemy postępowań odszkodowawczych w przypadkach zdarzeń pożarowych
 • Standard NFPA 921 w postępowaniach prowadzonych o pożary
 • Szkolenia specjalistyczne, podnoszenie kwalifikacji

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych zaprasza do udziału w konferencji przedstawicieli organów procesowych, techników kryminalistyki, śledczych i prokuratorów, sędziów, biegłych i ekspertów niezależnych, pracowników uczelni i instytutów naukowych, przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych, oraz wszystkich tych, którzy w ramach swoich obowiązków stykają się z problematyką pożarów, ustalania ich przyczyn oraz sprawców, analizowania przyczyn i wdrażania działań poprawiających bezpieczeństwo pożarowe. Konferencja to doskonała okazja do spotkania ekspertów, dyskusji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tym niezwykle ważnym obszarze bezpieczeństwa pożarowego.