Program konferencji

Sesje naukowe

Dzień I – 19.10.2017
08:00 – 09:45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
PIERWSZA SESJA NAUKOWA
09:45 – 10:00 OTWARCIE KONFERENCJI
10:00 – 10:20 Rola analizy chemicznej na obecność śladów płynów łatwopalnych w dochodzeniach popożarowych
dr Rafał BORUSIEWICZ – Instytut Ekspertyz Sądowych
10:20 – 10:40 Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do badania próbek pobranych z miejsc pożarów
Łukasz MATYJASEK – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
10:40 – 11:00 Klasyfikacje ogniowe elementów, materiałów i wyrobów budowlanych a pożary z udziałem palnych izolacji cieplnych
Maria DREGER – Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO
11:00 – 11:10 BELIMO Siłowniki S.A. – prezentacja
11:10 – 11:30 PYTANIA / FORUM DYSKUSYJNE
11:30 – 12:00 PRZERWA KAWOWA
DRUGA SESJA NAUKOWA
12:00 – 12:20 Weryfikacja strefowych modeli numerycznych pożaru przy prowadzeniu dochodzeń popożarowych w oparciu o wyniki eksperymentalne
dr inż. Bożena KUKFISZ – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
12:20 – 12:40 Możliwość implementacji oprogramowania serii SHA do postępowań cywilnych o pożary
Grzegorz KOTULEK – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
12:40 – 13:00 Możliwości wykorzystania aplikacji „Model pożaru lasu” w dochodzeniach popożarowych
dr hab. prof. nadzw. Ryszard SZCZYGIEŁ – Instytut Badawczy Leśnictwa
13:00 – 13:10 Stowarzyszenie NIzO (Nie Igraj z Ogniem) – prezentacja
13:10 – 13:30 PYTANIA / FORUM DYSKUSYJNE
13:30 – 15:00 PRZERWA OBIADOWA
TRZECIA SESJA NAUKOWA
15:00 – 15:20 Badania opakowań do zabezpieczania śladów kryminalistycznych na pogorzelisku
dr inż. Wojciech PAWŁOWSKI – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
15:20 – 15:40 Zwarcia w instalacji elektrycznej – ujawnianie i wnioskowanie o przyczynach pożarów
Paweł BĄKOWSKI – Biegły Sądowy z listy Sądu Okręgowego w Gdańsku
15:40 – 16:00 Krytycznie o procesie ustalania przestępstwa sprowadzenia pożaru
dr Krzysztof GIEBUROWSKI – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zs. w Poznaniu
16:00 – 16:10 SWISS KRONO Sp. z o.o. – prezentacja
16:10 – 16:30 PYTANIA / FORUM DYSKUSYJNE
16:30 – 17:00 PRZERWA KAWOWA
CZWARTA SESJA NAUKOWA
17:00 – 17:20 Zakres medycyny sądowej wobec pokrzywdzonych w pożarach
dr hab. inż. Renata WŁODARCZYK – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
17:20 – 17:40 Profil psychologiczno-kryminalistyczny sprawcy podpaleń
dr Bogdan LACH – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
17:40 – 18:00 Analiza zdarzeń krytycznych w przemyśle na przykładzie wybranej instalacji
Maciej MAKOWSKI – Process Safety Engineering
18:00 – 18:10 BELFOR Polska Sp. z o.o. – prezentacja
18:10 – 18:30 PYTANIA / FORUM DYSKUSYJNE
19:30 KOLACJA
Dzień II – 20.10.2017
PIĄTA SESJA NAUKOWA
09:00 – 09:20 Lekarskie badanie ofiar pożarów i wybuchów dla potrzeb procesowych
dr med. Rafał SKOWRONEK – Śląski Uniwersytet w Katowicach
09:20 – 09:40 Organizacja postępowania karnego w sprawach o przestępstwo sprowadzenia pożaru
dr Krzysztof GIEBUROWSKI – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zs. w Poznaniu
09:40 – 10:00 Analiza możliwości przekształcania się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity
Mirosław KWIATKOWSKI – Instytut Badawczy Leśnictwa
10:00 – 10:20 Lasy – zasoby podatne na zagrożenia terrorystyczne
Jan KACZMAROWSKI – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
10:20 – 10:40 PYTANIA / FORUM DYSKUSYJNE
10:40 – 11:00 PRZERWA KAWOWA
SZÓSTA SESJA NAUKOWA
11:00 – 11:20 Propozycje wdrożenia rozwiązań systemowych w obszarze postępowań w sprawach o pożary w Polsce w świetle badań skuteczności ustalania przyczyn pożarów i ujawniania ich sprawców
prof. zw. dr hab. Bogusław SYGIT – Uniwersytet Łódzki
11:20 – 11:40 Podpalenia przy użyciu samodziałowych urządzeń zapalających
dr
Barbara OŚCIŁOWSKA – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
11:40 – 12:00 Pożar testowy autobusu w kontekście analizy śladów popożarowych
Dariusz BARANOWSKI – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
12:00 – 12:20 Opinie pożarnicze w likwidacji szkód majątkowych
Robert KRUŻEWSKI – INOTIS Centrum Likwidacji Szkód
12:20 – 12:40 PYTANIA / FORUM DYSKUSYJNE
12:40 – 13:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI – WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW ORAZ LOSOWANIE NAGRÓD
13:00 – 14:00 OBIAD

UWAGA:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu konferencji